Vereniging Best Value Nederland gaat op in Licentiehouderscollectief Best Value Nederland

Per 30 april houdt de Vereniging Best Value Nederland op te bestaan en draagt zij het stokje over aan een nieuw collectief van Best Value licentiehouders in Nederland. Dit collectief neemt de belangrijkste taken van de Vereniging over: kwaliteitsborging en eenduidige certificering van Best Value in Nederland.

In 2013 is de Vereniging Best Value Nederland door enkele van de eerste Nederlandse licentiehouders opgericht met als doel: het verwerven en verspreiden van kennis over de denk wijze en het integreren van de Best Value aanpak in (inkoop)projecten en processen door het organiseren van congressen en het doen van onderzoek. Vijf jaar later heeft de markt Best Value omarmd en is het aantal licentiehouders toegenomen. Hierdoor is de overlap ontstaan met activiteiten van Best Value Nederland en is de toegevoegde waarde van de vereniging in de praktijk beperkt tot het stimuleren van de kwaliteit en de ontwikkeling van het Best Value gedachtegoed voor de Nederlandse markt. Het Bestuur van de vereniging is daarom op zoek gegaan naar een alternatief om deze resterende toegevoegde waarde elders en duurzaam onder te brengen.

Dit alternatief is gevonden in het collectief van vijf Best Value licentiehouders in Nederland. Deze organisaties hebben Best Value sterk verankerd in hun dienstverlening en vervullen van daaruit al meerdere jaren een sterke rol in de ontwikkeling van Best Value in Nederland. Samen vinden zij dat samenwerking op het gebied van kwaliteit en ontwikkeling van Best Value noodzakelijk is. Vanuit dat commitment is continuïteit geborgd. Het collectief richt zich op de promotie van Best Value door het collectief uitdragen van het IMT gedachtengoed, de bewaking van de norm (methodiek) via gezamenlijke certificering en bewaking van de kwaliteit door continue ontwikkeling van de methodiek met gecertificeerde Best Value professionals. Daarnaast organiseert het collectief events voor (aankomend) Best Value professionals.

In de Algemene Ledenvergadering van Best Value Nederland 30 april jl. hebben de leden ingestemd met het beëindigen van de Vereniging Best Value Nederland en het bijbehorende transitieplan.

Extra informatie:
Leden van het Best Value collectief zijn officiële licentiehouders van Best Value in Nederland:

  • Best Value Europe: www.bestvalueeurope.com
  • Best Value Experts Academy: www.bestvalue-expertsacademy.com
  • Mars Inkoopadvies: www.marsinkoopadvies.nl
  • NEVI: www.nevi.nl
  • Scenter: www.scenter.nl

Meer informatie over het Best Value Collectief: Bestvaluenederland

© Copyright 2018