Regels en kosten A-certificering

Het bestuur van de Vereniging Best Value Nederland heeft in samenspraak met de Certification Board afspraken gemaakt over de A-certificering. Belangrijke redenen zijn de verdere professionalisering van de vereniging en de aanwending van de collectieve middelen van de Vereniging voor Certification Board activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt is dat de variabele kosten van certificering, die betrekking hebben op specifieke individuen, ook ten laste komen van het individu en niet ten laste van alle leden.

Alhoewel de Best Value Aanpak uitgaat van “no rules” zijn enige spelregels wel op zijn plaats. Dit zijn de volgende:

Kosten inschrijving:

  • Voor het inschrijven voor een A-certificering Examen worden vanaf 25 november 2016 kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 265,- per kandidaat (exclusief BTW) en is inclusief 1 hertentamen. Dit bedrag is voor de dekking van de kosten voor locatiehuur, administratie, etc. De leden van de Board ontvangen geen vergoeding en de Vereniging heeft geen winstoogmerk, dus het betreft alleen toegerekende kosten.
  • De kosten voor een eventuele extra herkansing bedragen € 130,- (exclusief BTW).

Examenmomenten:

  • De Board heeft in principe 6 examenbijeenkomsten per jaar, maar afhankelijk van het aantal geplande kandidaten kan dit minder worden.
  • Kandidaten schrijven zich in via de verenigingsmanager die in overleg aangeeft op welk moment het examen wordt ingepland. Hierbij wordt gestreefd naar zo veel mogelijk examenbijeenkomsten met 6 kandidaten.
  • Bij minder dan 4 kandidaten gaat de geplande bijeenkomst niet door en wordt de kandidaat door de verenigingsmanager geïnformeerd over de eerstvolgende mogelijkheid.

Annuleren:

  • Indien een kandidaat zich tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de examenbijeenkomst afmeldt dan is de kandidaat 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang geldt 50% van het inschrijfgeld. Indien een kandidaat zich binnen 2 weken voor de examenbijeenkomst afmeldt voor de geplande beoordeling zijn de kosten al gemaakt en vindt geen restitutie plaats. In geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de verenigingsmanager besluiten een uitzondering te maken.
  • Indien door de Board een bijeenkomst wordt geannuleerd vanwege te weinig deelnemers of last minute afzeggingen (totaal < 4 deelnemers), dan wordt de kandidaat door de verenigingsmanager geïnformeerd over de eerstvolgende mogelijkheid. De kandidaat is hiervoor automatisch ingeschreven. Er vindt geen restitutie van het examengeld plaats.
© Copyright 2018