Certification board

Ingrid van Oers

Functie: Bid Manager
Organisatie: KPN
A+ certificering: Sinds 2015

Ingrid van Oers heeft meer dan 15 jaar ervaring in de ICT-industrie, sinds 2009 bij KPN als bid manager. In 2013 kwam Ingrid door middel van een grote ICT-tender in aanraking met Best Value en werd ze zeer geïnteresseerd in de Best Value aanpak. Sinds 2013 heeft ze 9 Best Value projecten in de bid managers rol (vendor kant)gedaan. Daarnaast maakt ze deel uit van het virtuele Best Value team binnen KPN, vervulde zij een adviserende / coachende rol in meer dan 20 Best Value projecten en heeft ze binnen KPN meer dan 50 trainingen gegeven met in totaal meer dan 600 deelnemers. Ingrid is A + gecertificeerd.

 

Prestatie informatie:

Prestatie informatie resultaat
Aantal Best Value projecten als bid manager 9
Aanatl Best Value projecten als adviseur / coach voor de leverancier >20
Aantal mensen getraind in Best Value > 400
Aantal Best Value session / workshops gegeven >50

 

Wout Groeneveld

Mijn naam is Wout Groeneveld en inmiddels meer dan 10 jaar werkzaam voor Canon. In deze 10 jaar heb ik diverse functie bekleed in sales en bid management.Momenteel ben ik namens Canon zowel intern als extern verantwoordelijk voor alle Best Value gerelateerde zaken, lid van het Canon Best Value kernteam en stuur ik een team van 11 bidmanagers en bidsupporters aan.

In 2014 heb ik de Best Value conferenties bijgewoond in Arizona en Lille. Ik ben A en A+ gecertificeerd, heb meer dan 25 externe presentaties gegeven en meer dan 50 mensen getraind op het gebied van Best Value. In 2014 heb ik als bid manager met mijn team 80% hitrate gerealiseerd op ingeschreven aanbestedingen.

Gedurende alle doorlopen concretiseringsfasen was ik namens Canon BV-expert. Tijdens drie van deze trajecten ben ik tevens ingezet als sleutelfunctionaris gedurende de interviews met een score van een 8,0. In 2015 heb ik ons interne inkooptraject voor cateringdiensten begeleid als Best Value expert en zijn we bezig met de voorbereiding voor een tweede BV inkooptraject. Voor het cateringtraject doorlopen we momenteel de concretiseringsfase.

Grietsje van der Heide-Wijma

Titel: Adviseur Best Value
Organisatie: Antea Group
Certificering: A+ [2013, 2015, 2016]

Prestatie informatie: 

• Betrokken bij >45 Best Value projecten, waarvan 4 projecten aan inkoopzijde
• 47% score bij #17 tenders waarbij als adviseur bij gehele tender betrokken
• Artikel in boek ‘Best Value Werkt’
• 17 trainingen gegeven van 1 – 2,5 dag (basistraining en B-certificering), >250 cursisten, tevredenheid >8
• Verantwoordelijk voor kenniskring Best Value binnen Antea Group (>20 B-gecertificeerden)
• Sinds 2013 member van Expertnetwerk Best Value van NLingenieurs

Jan Hutten

Titel: Best Value coach en trainer voor projecten en organisaties.
Organisatie: Van Hes Projectmanagement
Certificering: A+ (2013, 2014, 2015 en 2016)

Prestatie informatie:
• Lid van de certificeringsboard sinds 2014
• Associate van Best Value Europe
• Vader van het eerste Best Value gezin in Nederland
• Meer dan 15 jaar ervaring als projectmanager
• Meer dan 15 jaar ervaring in de ICT
• Meer dan 30 Best Value projecten, waarvan meer dan 20 bij inschrijvers en meer dan 10 bij aanbestedende diensten
• 70% van de inschrijvers die ik heb begeleid hadden de hoogste score (waarbij 1 Best Value project met 80 inschrijvers)
• Gemiddelde duur van de concretiseringsfase 6 tot 8 weken (5 projecten)
• Resultaten in de uitvoeringsfase: 7 op risicomanagement, 6% afwijking op budget, 0% afwijking op tijd

Jannie Koster

Functie: Best Value Consultant, trainer en coach
Organisatie: Consistender
Certificering: A+ [2012, 2013, 2014 en 2015]

Performance Metrics:
•   Meer dan 20 jaar werkzaam als jurist (afgestudeerd aan Universiteit Groningen), waarvan ruim 10 jaar als aanbestedingsjurist.
•   Best Value opdrachten begeleid voor meer dan 20 overheidsorganisaties (zoals waterschappen, gemeenten, provincies, scholen, universiteit, academisch ziekenhuis) en een private organisatie.
•   Meer dan 80 aanbestedingsprojecten in de publieke sector, waarvan meer dan 50 Best Value projecten (werken, leveringen en diensten).
•   Meer dan 125 Best Value presentaties (in het kader van projecten, op congressen en evenementen).
•   1 tweedaagse BV training verzorgd voor B-certificering
•   8 Best Value publicaties
•   Meer dan 10 projectevaluaties voor diverse opdrachtgevers.8 Best Value publicaties
•   Lid van de Nederlandse Certification Board sinds de oprichting

Jeroen van de Rijt

Functie: Consultant, trainer en auteur in Best Value
Organisatie:
Best Value Group
Certificering:
A+[2012, 2013, 2014 and 2015]

Performance metrics:
•   Co-auteur van de 2 Nederlandse boeken over Best Value (“Prestatieinkoop” op longlist Managementboek van het jaar 2011)
•  Meer dan 60 Best Value projecten, zowel in de publieke als private sector
•  Pionier in Nederland in het toepassen van Best Value in diverse sectoren, waaronder zorginkoop (Achmea), IT sector (Belastingdienst) en het sociale domein (Rotterdam)
•  Benoemd tot Best Value Practitioner of the Year 2012 door Dean Kashiwagi
•  Initiator en lid van de Nederlandse Certification Board
•  Program Director Best Value bij NEVI
•  Lid van het kernteam van Rijkswaterstaat team in de Spoedaanpak;  winnaar van de Dutch Sourcing Awards 2012
•  Best Value expert bij de 2 grootste Best Value projecten in Nederland: N23 (2013) € 200 mln en Spoedaanpak van Rijkswaterstaat (2010) € 800 mln
•   Meer dan 20 papers en artikelen over BV gepubliceerd
•   Coach van de kernteams van Rijkswaterstaat & Provincie Noord Holland
•  Docent van de 2-daagse Best Value training van NEVI
* 2014/2015 score van 4.78 (schaal 1-5) op ” Inhoudelijke deskundigheid ” (159 respondenten); top 10% score van alle NEVI trainers over alle NEVI cursussen
* 2014/2015 score of 8.18 (scale 1-10) on “algemeen oordeel over de training” (159 respondenten); top 10% score van alle NEVI trainingen
•   Meer dan 500 presentaties
•   Lid van de International Advisory Board van de Performance Based Studies Research Group (Arizona State University) en van de Editorial board van de “Journal for the Advancement of Performance Information and Value”.

Wiebe Witteveen

Functie: Best Value consultant, trainer en coach
Organisatie: Best Value Group (per 1 oktober 2015)
Certificering: A+ [2012, 2013, 2014 and 2015]
(Top score in het 2014 A+ Train the Trainer Exam [83%])

Performance Metrics:
•    6 jaar ervaring in Best Value-kernteam, waarvan 3 jaar als leider van BV-kernteam (langstlopende Best Value-implementatie in Nederland)
•    Meer dan 25 BV-projecten in de publieke sector met een totale financiële waarde van meer dan € 800 miljoen (Design-Build contracten, prestatiegerichte onderhoudscontracten en ingenieursdiensten)
•    Opleider van 3 A+-gecertificeerden
•    Winnaar van de Dutch sourcing awards 2012 voor “Operational excellence” en “Beste inkoopprestatie van het jaar” voor de implementatie van BV in het programma Spoedaanpak (€ 500 mln.)
•   Co-auteur van 1 Nederlands boek over BV (Best Value werkt”)
•    8 papers gepubliceerd over BV
•    Lid van de Nederlandse Certification Board sinds de oprichting
•    Meer dan 500 presentaties; gemiddelde klanttevredenheid van  8 (schaal 1-10)

Haiko Brinkers

Functie: Project Manager
Organisatie: Canon Nederland
A+ gecertificeerd sinds 2015

Haiko is een Project Manager en Best Value Expert (A +) bij Canon. Hij begeleid Best Value Projecten van selectie naar concretisering en uitvoering, heeft een score van 78% als een leverancier en een gemiddelde tevredenheid van 8,9 klant. Hij heeft twee Best Value projecten gedaan voor Canon aan de opdrachtgevers kant en trainde> 150 personen. Ook werkt hij als zelfstandig adviseur.

Prestatie informatie :

Prestatie informatie resultaat
Aantal Best Value projecten als salesmanager 12
% gegunde / gewonnen inschrijvingen op Best Value projecten

Omzetwaarde

78%

12 M€

Gemiddelde ranking op kriteria prijs 2,2
Gemiddelde score op de kwalitatieve dossiers 7,7
Gemiddelde score op interview 8,2 (6 interviews)
% afwijking op tijd in de concretiseringsfase en uitvoeringsfase 0%
Klanttevredenheid 8.9
Aantal Best Valie projecten voor de aanbestedende dienst 2
Gemiddelde besparing € 93.000,-
Aamtel projecteden geocached in Best Value >60
Aantal mensen getraind in Best Value > 200

 

Marcus van der Ven

Organsiatie: (RoyalHaskoningDHV)
A+ gecertificeerd sinds 2014
Medeoprichter van het Best Value core team van RoyalHaskoningDHV
A+ Associate Best Value Europe
Actief in Best Value sinds: 2011, Aantal BV trajecten: 30, Opdrachtgevers begeleiding: 14, Opdrachtnemers begeleiding: 16, Aantal BV trainingen/workshops: 35.

Marcus is een ervaren projectmanager in de bouw industrie & Best Value expert / trainer (A+ gecertificeerd). Om risicovolle projecten te voorkomen implementeert hij de Best Value win-win aanpak. Het heeft in de industrie bewezen (> 20 jaar). Door de toepassing van Best Value projectmanagement worden de inspanningen tot 30% geminimaliseerd en project prestaties tot 98% verhoogt.

Prestatie informatie :

Prestatie informatie resultaat
Aantal jaren projectmanager in de bouw >15
Actief in Best Value sinds 2011
Aantal Best Value projecten

Contractwaarde

>50

0,5 – 35 M€

Aantal Best Value projecten uitgevoerd als projectmanager voor de opdrachtgever 18
% klanten dat mij opniuew zou inhuren 100%
Aantal Best Value projecten als PM voor de leverancier PM >40
Aantal mensen getraind in Best Value

% deelnemrs aan opleiding die mij aanbevelen als trainer

> 400

100%

Klantteverdenheid 8,6 (1-10)

 

 

Susan van Hes

Functie: Best Value trainer en coach sinds 2010
Organisatie: Van Hes Projectmanagement/Best Value Europe
A+ gecertificeerd sinds 2012

Top scorer Train the Trainer exam: 2017, 2016, 2015 en 2013

Susan van Hes is inmiddels meer dan 8 jaar actief bezig met Best Value en betrokken (geweest) bij meer dan 70 Best Value trajecten, waarvan de helft aan de opdrachtgeverskant en de helft aan opdrachtnemerskant. Het is een bewuste keuze om zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers te begeleiden. Door te ervaren en weten wat er aan ‘beide’ kanten speelt en dit in te brengen wordt het onderlinge begrip en de kans op een succesvolle samenwerking vergroot. Susan is een A+ gecertificeerd trainer en heeft zich naast het Best Value proces met name toegelegd op het toelichten en toepassen van het gedachtegoed achter Best Value en wat dat betekent voor houding en gedrag van een ieder in (Best Value) projecten. Susan verzorgt verschillende Best Value trainingen en heeft inmiddels meer dan 1000 mensen getraind in Best Value. Zij is actief betrokken geweest in meer dan 10 realisatiefase met Best Value. Susan ontwikkeld daarnaast verschillende trainingen op maat op basis van Best Value principes, denk hierbij aan PSU’s, PFU’s, team- en individuele coachingsessies.

Performance Metrics:

  • Directeur van Best Value Europe
  • Voor meer dan 600 deelnemers de basis B certificeringstraining verzorgd, klanttevredenheid > 9.
  • Trainer en ontwikkelaar voor B-, B + en A-certificatieprogramma’s.
  • Trainer & coach voor kick-off-, interview-, concretisering- en uitvoeringstraining voor verkopers en klanten.
  • Trainer & coach in IMT, personen en organisaties begeleiden bij het implementeren van Best Value-principes om de prestaties van de individuen en organisaties te verbeteren.
  • Meer dan 5 projecten begeleid waar innovatie is gekocht.
  • Meer dan 70 projecten in Best Value begeleid, zowel in de publieke als in de particuliere sector, geen rechtszaken of klachten.
  • 8 Best Value-conferenties georganiseerd met meer dan 1000 deelnemers.
  • Succespercentage voor het trainen van personen voor Train the Trainers-examen van 100%.
  • Meer dan 15 jaar ervaring in projectmanagement en engineering.

© Copyright 2018