Best Value Kennissessie

Ben jij geïnteresseerd in de toepassing van #bestvalue in de praktijk, ben jij toe aan meer verdieping en op zoek  naar de laatste inzichten en toepassingservaring?

Kom dan naar onze Best Value #Kennisdag op 14 mei in Delft. De kosten voor deelname zijn € 120,- per deelnemer (inclusief lunch en borrel op locatie).

Tijdens de Kennisdag lichten we de nieuwste ontwikkelingen van Best Value in Nederland toe, kun je ervaring uitwisselen met vakgenoten en belichten wij interessante voorbeelden uit de praktijk tijdens workshops. Deze workshops zijn verdeeld over verschillende rondes, per ronde kun je kiezen uit een van drie workshops. Zo kun jij zelf kiezen welk onderwerp je wilt volgen om zo op een zo goed mogelijke manier aan te sluiten bij jouw kennisbehoefte. Dit maakt dat jij zelf de dag zo effectief mogelijk kun inrichten!

Let op: na het inschrijven kun je direct betalen via iDeal. Pas na ontvangst van jouw betaling is jouw registratie compleet. Bij afronding van de betaling ontvang je ook een factuur per mail, deze kun je (wellicht) gebruiken om een declaratie in te dienen bij jouw werkgever.

Programma

09:00 09:30 Ontvangst en aanmelden
09:30 10:30 Algemeen welkom en IMT Quiz
10:30 10:45 Koffie break en mogelijkheid tot het ophalen van contacten
11:00 12:00 Workshop ronde 1
1.1 Best Value: Schrijfwedstrijd? 1.2 Best Value zet Leeuwarden op zijn kop 1.3 Risicomanagement binnen Best Value
12:00 13:00 Lunch break en mogelijkeheid tot het ophalen van contacten
13:00 14:00 Workshop ronde 2
2.1 Intervisie A+ 2.2 Cargame 2.3 World Café nieuwe standaard
14:00 14:15 Koffie break en mogelijkheid tot het ophalen van contacten
14:15 15:15 Workshop ronde 3
3.1 Intervisie A+ 3.2 Lessons Learned Rijkswaterstaat 3.3 Best Value in juridisch perspectief
15:15 15:30 Koffie break en mogelijkheid tot het ophalen van contacten
15:30 16:30 Plenaire terugkoppeling en afronding van het programma
16:30 18:00 Borrel en mogelijkheid tot het ophalen van contacten

Toelichting workshops

Onderstaand tref je alvast per workshop ronde een korte toelichting aan per workshop:

1.1 Best Value: Schrijfwedstrijd? 

Door Anneke van Abeelen, Wim de Vries, Niels Verlaan en Daniela Verheul, A+ gecertificeerd Best Value adviseurs.

De Best Value praktijk brengt aanbieders in verwarring omdat in de toepassing principes en uitgangspunten van Best Value en IMT regelmatig anders en divers worden toegepast en uitgelegd. Inschrijvers weten letterlijk niet meer waar ze aan toe zijn en wat er van ze verwacht wordt. Zelfs voor die partijen die zich oprecht verdiepen en investeren in Best Value en IMT. Deze intervisie sessie is cruciaal voor partijen, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, die een toekomst voor Best Value zien.


1.2 Workshop: Hoe Best Value de wereld op zijn kop zet in Leeuwarden e.o.

Door Natasja Logemann, A+ gecertificeerd BV adviseur.

Dat Best Value gaat over een andere manier van organiseren en inkopen, dat weten we inmiddels. Het is een zienswijze, een verschuiving in paradigma, een geoptimaliseerde omgeving van experts die waarde toevoegen en kosten minimaliseren.

Wanneer je besluit tot samenwerken en aanbesteden met meerdere Noord-Friese gemeenten  groot en klein, veroorzaakt de Best Value aanpak als het ware een aardverschuiving.

Gemeenten zijn eigenlijk grote informatie-verwerkende organisatie. Als “business” zagen de gemeenten dat voorheen als een “ding” voor “ICT-specialisten”, maar inmiddels beseffen ze dat informatieverwerking in de haarvaten van de organisaties en in de ketens om ons heen zit.

In het verlengde hiervan is de keuze voor de BVA logisch. Zo kunnen wij als opdrachtgever van deze aanbesteding het partnerschap met een beoogd leverancier optimaal vormgeven. Wederom met als doel om de kans op succes te vergroten.

De opgave is hierin vooral het samenwerkings-”spel” te spelen en de verbinding te maken met een gebruikersorganisatie in een sterk veranderende omgeving die een hoge werklast ervaart en de kat uit de boom kijkt.

Ik neem je graag mee in het verhaal hoe de Best Value Approach de wereld van de Friese gemeenten op zijn kop heeft gezet.


1.3 Risicomanagement binnen Best Value

Door Susan van Hes, A+ gecertificeerd BV adviseur.

Tijdens de workshop Risicomanagement binnen Best Value zal Susan van Hes op een interactieve manier, met veel praktijkvoorbeelden, het gesprek aan gaan over risicomanagement voor zowel inschrijvers als opdrachtgevers. Hierin wordt ingegaan op praktijkervaringen en hoe het wordt toegepast in vergelijking met de bedoeling vanuit Best Value. 


2.1 / 3.1 Workshop: A+ intervisie

Door een nader aan te wijzen A+ gecertificeerd Best Value adviseur.

Deze workshop is gericht op het delen van kennis tussen experts met veel ervaring op projecten. Daarmee is deze workshop uitermate geschikt voor A+ gecertificeerde indviduen. De workshop kan, en zal worden, ingevuld door een deelnemer die zich daarvoor opwerpt. Hiertoe nodigen we hen dan ook van harte uit. Benader ons als jij een dilemma te bespreken hebt, een prangende case hebt of unieke leerervaring die het delen waard is. De vorm is eveneens vrij te bepalen door de adviseur. Daarnaast zal het collectief ook actief de A+’ers benaderen om hen uit te nodigen hun kennis te delen.

Deze workshop is OOK toegankelijk voor niet A+ gecertificeerde personen. Maar bent u in dat geval bewust van het kennisniveau dat hoger ligt dan in de andere workshops.


2.2 Workshop Voorbereidingsfase van Best Value aan de hand van het spel ‘cargame’

Door Wout Groeneveld, A+ gecertificeerd Best Value adviseur.

In deze interactieve workshop worden zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers uitgenodigd om met elkaar het cargame spel te spelen. Wout neemt opdrachtgevers aan de hand van het spel mee in de bewustwording hoe ze hun ‘behoefte’, waarom dit contract? vertalen naar de juiste doelstellingen. Opdrachtnemers zijn vervolgens aan zet om deze doelstellingen te vertalen naar de best passende oplossing en scope. Maar wat wordt nu bepaald aan de hand van feiten en wat vul je al opdrachtnemer zelf in en waar neem je dus risico’s?  Een en ander wordt duidelijk aan de hand van dit spel.


2.3 Workshop World Café: “de nieuwe standaard”

Door het licentiehouders collectief.

Zoals wellicht reeds bekend is binnen de achterban van Best Value toepassers in Nederland: er komt een nieuwe standaard. Momenteel werkt het collectief hier hard aan en staat er een backbone/ structuur en is op onderdelen inhoud gereed. Aangezien de nieuwe standaard “van iedereen” moet worden wil het collectief graag inhoudelijk en actief met Best Value toepassers discussiëren over de inhoud van dit nieuwe standaardwerk!

Heb jij een idee over wat de nieuwe standaard moet worden of juist wat niet? Heb jij een beeld bij wat een hybride uitvraagvorm is en wat best nog binnen de grenzen past? Kom dan naar dit World Café waarin we graag in open discussie treden over de invulling van de nieuwe standaard. Samen bouwen we daarmee aan de ontwikkeling van Best Value.


3.2 Workshop Lessons Learned Rijkswaterstaat

Door Wouter Smits, A gecertificeerd Best Value adviseur.

De afgelopen jaren zette Rijkswaterstaat als Opdrachtgever, bij ons weten, het meeste projecten in de markt uit met Best Value Procurement. Als een van de grootste opdrachtgevers in de GWW is het niet zo gek dat dit natuurlijk grote impact had op veel van de leveranciers. Met dito weerstand als gevolg, terwijl anderen het weer bejubelden.

Rijkswaterstaat spiegelt in deze track de lessen die zij geleerd heeft in de afgelopen jaren, niet alleen als organisatie, maar ook als opdrachtgever in de GWW. Wat heeft goed gewerkt en wat juist niet? Welk experiment achten zij geslaagd en wat is toch een grote miskleun gebleken. Ook geeft Rijkswaterstaat inzicht op hun visie op de toekomst, welke veranderingen komen eraan en waarom?


3.3 Workshop BV in juridisch perspectief

Door Els le Large, legal consultant en ervaringsdeskundige op het gebied van Best Value.

Els Le Large is legal consultant bij RHDHV. Aan de hand van onder andere een recente uitspraak over een Best Value aanbesteding van de rechtbank in Zwolle licht Els toe dat en hoe Best Value past binnen het Nederlandse, en Europese, aanbestedingsrecht. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers krijgen praktische tips mee voor een juridisch correcte toepassing van Best Value.

 


© Copyright 2018