Programmadetails Best Value Congres 2017

5e Best Value Congres, thema Z(in)3novatie!*
Dinsdag 4 april 2017

8.30 Ontvangst en registratie
9.00 Paul Oortwijn, voorzitter Best Value Nederland Openingswoord en toelichting op het congresthema
9.15 Professor Dean Kashiwagi, founder of the Best Value Approach innovation & IMT Theory
9.45 Stephan Corvers (Consortium Partner bij EAFIB Initiative)
Innovation Procurement & Best Value
10.15 Pauze  
10.45 Professor Marcel Veenswijk, VU-Amsterdam Gedragsverandering van organisaties in ketens
11.25 Dr. Katinka Bergema, TU-Delft Van glazen bol naar betere (keten)samenwerking
12.05 Professor Jack van der Veen, Nyenrode University
Onderzoek naar effectieve ketensamenwerking
12.45 Lunch  
13.45 Best Value Stroomt, de theorie en de praktijk Elske Bosma (Rijkswaterstaat)
  Marleen Aarts (Antea Group)
  Wiebe Witteveen (Directeur Best Value Group)
14.25 Best Value in de infra/vastgoed sector Huub de Lange, Hfd. Afd. Werkwijze, RWS PPO
  Marc Unger, CPO Schiphol-Group
  Jaap de Koning, Regiodirecteur Witteveen+Bos
  Jeroen van de Rijt, Directeur Best Value Group
15.10 Pauze  
15.40 Best Value in de zorgsector Leendert de Lange (VVD), lid 2e Kamer             
Duko Stuurman, Dir. Onderwijs, Gem. Amsterdam
Jolanda van Bussel, Stichting Antes, Rotterdam
Tjeerd Roozendaal, Bestuurslid Best Value Nederland
16.20 Best Value in de ICT-sector Mustafa Amhaouch (CDA), lid 2e kamer
Arthur van Schendel, Schuberg Philis Nederland
Dirk van Roode, Nederland ICT
Susan van Hes, Directeur Best Value Europe
17.00 Peter Henk Steenhuis, filosoof, auteur, Trouw Summary of the Day, Z(in)3novatie gekregen?
17.30 Conferentieborrel
18.45 Conferentiediner
20.15 Einde (programma dag 1)

Woensdag 5 april 2017

8.00 Ontvangst en registratie  
8.30 Algemene ledenvergadering Best Value Nederland  
9.15 – 10.45 Parallelle sessies serie 1  
 9.15 – 10.45 1.1 Q&A selection and clarification phase Dean Kashiwagi (KSM – Arizona State University)
9.15 – 10.45 1.2 Workshop: (“Duivelse”) Doelstellingen vs. (“Beroerde”) Beweringen. Het lijkt zo simpel…maar dat is het niet Marlous Vogels (In Via Advies) en Anje van der Veen (VOLGEND HOOFDSTUK)
Een beetje doorgewinterde Best Value’er weet ‘dat initiële condities bepalend zijn voor de uitkomst’. In de gewone buitenwereld kent iedereen deze variant: ‘Rubbish in, rubbish out.’ Kan het dus zijn dat briljante projectdoelstellingen leiden tot briljante aanbiedingen? En daarmee tot een briljant project? En hoe verwerk je ‘innovatie’ in je doelstellingen, als je niet in de toekomst kan kijken? En waar laten we onze eisen?

Ervaring leert dat het formuleren van goede doelstellingen nog niet zo gemakkelijk is. Ook het formuleren van goede beweringen (prestaties) is minder makkelijk dan je zou denken. En al helemaal als de projectdoelstellingen vaag en weinig concreet zijn. Dit zorgt er vaak voor dat wederzijdse verwachtingen niet worden waargemaakt.

In deze workshop willen we juist opdrachtnemers door middel van een case laten oefenen met het opstellen van projectdoelstellingen en opdrachtgevers juist met het opstellen van beweringen aan de hand van doelstellingen. Waar lopen we in de praktijk nou tegen aan? Wat kan er beter? Welke tips kunnen we uitwisselen?

We doen niet de loze belofte dat we jullie leren wat DE MANIER is om Best Value tot een succes te maken. We geven WEL inzicht in “Waaraan moet een goede doelstelling voldoen?” en “Hoe formuleer je een goede bewering?”

Duivelse Doelstellingen en beroerde beweringen, dat is het onderwerp van onze workshop. Wij zetten u daarbij stevig aan het werk. Omdat wij geloven in learning by doing. En wat leveren (60-)90 minuten voor u op? Begrip, lol en energie. Beloofd!

Doelgroep: opdrachtnemers en opdrachtgevers

 9.15 – 10.45 1.3 Academische sessies:

  • De Governance van Best Value uitvoerings projecten
  • Performance measurement framework within Best Value approach
  • Het controleren van Best Value projecten
Frank Steller, Polina Veleva, Kim Vollenhoven en Sicco Santema
De Governance van Best Value uitvoerings projecten door Frank Steller

In dit onderzoek stelt Frank vast dat (wettelijke) non communicatie tijdens de aanbesteding van services in Speciale Sector bedrijven effect heeft op de wijze waarop de governance (de besturing) van de uitvoeringsfase wordt ingericht. In feite start de relatie al voor de aanbesteding en wordt deze tijdens het begin van de uitvoering pas echt vormgegeven. Dat leidt tot onduidelijkheden en frustraties tijdens de uitvoering. Frank presenteert de voortgang in zijn onderzoek.

Performance measurement framework within Best Value approach door Polina Veleva

The usage of dominant information is considered one of the distinctive feature within the Best Value approach. Therefore increasing attention is paid to the performance information, as used in this approach, from both academics and practitioners. Performance measures should be designed as part of a measurement system allowing promoting of transparency, accountability and easy, simple communication among stakeholders, reducing in this way the need for decision making. A couple of problems, encountered by the contractors have been documented in previous studies. The current paper presents the initial literature findings and sets the agenda towards a development of a performance measurement framework addressing both process and product performance indicators.

Kim Vollenhoven over het controleren van Best Value projecten

There is an observable difference between the ideal model of BVP/PIPS theory and its application in practice. BVP/PIPS’s aim to utilize expertise does not always live up to its potential. BVP/PIPS is mainly used as a tender model during the procurement phase and is somewhat discarded as a contract management mechanism during the realization phase. MDC behaviour takes its place and the BVP/PIPS principle ‘utilization of expertise’ does not stay intact and is not practised through the various phases of a project.

 9.15 – 10.45 1.4 Waterkering kern Spakenburg Steven Bookelman (Heleco) en Daniela Verheul (Daniela Verheul Consultancy)
In het kader van de dijkverbetering Eem en Zuidelijke Randmeren moest voor historische kern van Spakenburg de kades van de Oude- en Nieuwe Haven worden versterkt en verhoogd. Om de waterkering inpasbaar te maken in de functies en het cultuurhistorisch karakter van de binnenstad is gekozen om een kering toe te passen die bij laagwater niet “aanwezig” is. De combinatie Van Heteren/Jansen Venneboer levert het waterschap Vallei en Veluwe een ruim 300 meter lange opdrijvende dijk, wat meteen de langste in zijn soort is op de wereld. Niet alleen om die reden is deze waterkering innovatief, ook het inpassen van deze waterkering in de regelgeving voor primaire waterkering was nog niet geregeld. Naast het ontwerpen en bouwen, moest er ook een toetskader worden vastgesteld waarmee kon worden onderbouwd dat de kering aan de eisen van een primaire waterkering voldeed.

In de sessie gaan we in hoe de aanbesteding is vormgegeven en op welke wijze de twee belangrijkste externe stakeholders (gemeente en het Hoogwaterbeschermings­programma) daarin zijn betrokken. Hoe zijn we bijvoorbeeld omgegaan met de inrichting van de buitenruimte rondom de kering, hoe ga je om met “minimale scope” en een gemeente die het zo mooi mogelijk wilt? We lichten toe hoe met de innovatieve aspecten van deze waterkering is omgegaan en op welke manier we hebben kunnen bereiken dat er intensief gebruik is gemaakt van elkaars expertise zonder het verschuiven van verantwoordelijkheid. Ondanks het innovatieve karakter, is het project een voorbeeldproject vanwege de voorspelbaarheid en vlekkeloze uitvoering. Of hier een relatie is met het toepassen van Best Value principes stellen we graag met u vast in de plenaire discussie.

 9.15 – 10.45 1.5 Innoveren met metrics Wout Groeneveld en Haiko Brinkers (Canon)
Transparantie en metrics zijn twee kernbegrippen in de Best Value Approach. Metrics worden gebruikt om expertise aan te tonen én om transparantie te creëren in projecten, voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Maar metrics geven ook inzicht in de performance van een organisatie, afdeling of individu en dit inzicht helpt besluitvorming eenvoudiger te maken. Het identificeren en verzamelen van metrics is echter vaak een tijdrovend proces wat ad hoc gebeurt tijdens projecten.

Canon deed in 2016 onderzoek naar de identificatie van relevante metrics en of/waar deze in de organisatie aanwezig zijn. Een stapsgewijze aanpak leidde tot de identificatie van meer dan 300 relevante metrics, waarvan circa 57% daadwerkelijk binnen de organisatie aanwezig was, maar slechts 13% daarvan toegankelijk. In de sessie lichten we de gebruikte methodiek toe om te komen tot de identificatie van waardevolle, relevante metrics te komen en de stappen die we daarin zelf maken. Daarnaast schetsen we de uitdagingen en tips&tricks om “metric management” binnen een organisatie te ontwikkelen.

9.15 – 10.45 1.6 Leiding geven aan samenwerking binnen Best Value; Hoe benut je de expertise van je teamleden maximaal? Annemarije Modijefsky en Valentijn de Jong (Scenter)

 

Best Value vraagt samenwerking binnen, en tussen, teams. Gezamenlijk de ketenprestatie vormgeven. Opdrachtnemer en opdrachtgever halen het beste in elkaar naar boven. Klinkt mooi, en dat is het ook. Maar “oh wat is het in de praktijk moeilijk!”. In korte tijd moet er een

topprestatie geleverd worden binnen een nieuwe wijze van samenwerking. Dat vraagt veel van de tender/ projectmanager. Het gaat namelijk niet meer alleen over de technische inhoud.

De ideale Best Value tender/ projectmanager zet de koers uit, zorgt dat het gebeurt en verbindt mensen zodat er een topteam aan het werk is. Eerst tijdens de tender, later in de uitvoering samen met het team van de opdrachtgever. Inmiddels zien we (gelukkig) veel tendermanagers en projectmanagers die het belang van effectief samenwerken erkennen (door schade en schande wijs geworden?). Tegelijkertijd horen we veel vragen over de invulling daarvan:

• Hoe neem je teamleden mee in de Best Value paradigmashift?

• Hoe zorg je ervoor dat ieder zijn expertise ook daadwerkelijk kan inzetten?

• Hoe creëer je in korte tijd voor vertrouwen en commitment in het team?

• Hoe ga je om met verschillen in je team?

• Hoe voorkom je onnodige stress, irritaties en frustraties bij teamleden?

• Hoe gebruik je de tijd die je hebt efficiënt?

Herkenbaar? In deze track geven we antwoord op deze vragen. Dit doen we door inzicht te bieden in de negen elementen van Topteams! en hoe je deze als leider creëert in de Best Value praktijk van tender tot oplevering. We geven praktijkvoorbeelden over teamontwikkeling tijdens de tender en uitvoering, en bieden handvatten die je direct kan inzetten om de expertise van jouw team tot vol potentieel te brengen.

1.7 Permanent innoveren middels fase 0, de PRE-voorbereidingsfase Jelle Wenselaar en Rogier Fabels (Het NIC)
Als contracting officer bedienen we steeds nadrukkelijker de belangen van de business. Het succesvol implementeren van BV in een organisatie is een belangrijk topic en gaat de hele organisatie aan. Het is van enorm belang in een Pre-voorbereidingsfase de organisatie klaar te maken voor permanent en systematisch innoveren, zonder te zeer de focus te hebben op de methodiek Best Value. Innovatie krijgt hiermee nog nadrukkelijker de ruimte en de BV draagkracht wordt indirect vergroot. Waarom permanent innoveren? Wat is er voor nodig? Wat levert het op? Hoe doe je dat? En met wie?
10.45 – 11.00 Pauze  
11.00 – 12.30 Parallelle sessies serie 2  
 11.00 – 12.30 2.1 Best Value Development Marleen Aarts (BVNL & Antea Group)& Isaac Kashiwagi
During this track Best Value Development (BVD) and Isaac Kashiwagi will discuss current topics according to Best Value. The topics will be based on the recent developments within Best Value methodology as well as recent developments. Are you interested?! Willing to participate in the (English spoken) track or willing to just listen? Feel welcome and participate!
 11.00 – 12.30 2.2 De rechtmatigheid van de Best Value aanpak binnen Nederland Els le Large en Marcus van der Ven (RHDHV)
De rechtmatigheid van de Best Value methodiek binnen de Nederlandse regelgeving wordt regelmatig in twijfel getrokken. Na 10 jaar Best Value toepassen in NL maakt Mr. Els Le Large van RoyalHaskoningDHV de balans op. Dit gebeurt aan de hand van jurisprudentie en concrete voorbeelden van Best Value aanbestedingen waar zij zelf aan gewerkt heeft. Ze geeft toelichting op de juridische valkuilen en geeft tips voor vlekkeloze Best Value aanbestedingen.  Mr. Els Le Large heeft meer dan 20 jaar ervaring in stedelijke en infrastructurele projecten en Publiek Private Samenwerking (PPS) in Nederland en in het buitenland.
 11.00 – 12.30 2.3 Helderdere definities concretiseringsfase Coos Koster (CKC), Leon Laurey (RWS) en Carlita Vis (RHDHV)
In de concretiseringsfase begint echt de samenwerking! Beoogd opdrachtnemer pakt ‘de lead’ en ontvouwt zijn plannen. Opdrachtgevers checken nog even wat beweringen, prikken hier en daar en daarna gaat dan echt de uitvoering beginnen waar de expert zijn expertise benut.

Is dit ook niet uw ervaring? Kom dan mee discussiëren over hoe we de concretiseringsfase kunnen verbeteren.

In deze sessie bespreken wij verhelderde definities en praktische richtlijnen voor centrale elementen en werkwijzen van de concretiseringsfase. Verheldering en afstemming van definities is nodig, gezien de uiteenlopende interpretaties en de daarmee gepaard gaande afbreukrisico’s geobserveerd in de Best Value praktijk, zoals onvoldoende dominante plannen en processen die (te) lang duren.

Discussieer mee aan de hand van stellingen om deze concepten te verhelderen: op weg naar praktische richtlijnen, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Draag bij aan het benutten van expertise, het meer gestroomlijnd en op tijd laten verlopen van de concretiseringsfase. Dan leggen we een goede basis voor de realisatiefase en het bereiken van de projectdoelstellingen. En last but not least voor de meerwaarde van de toepassing van Best Value.

 11.00 – 12.30 2.4 Het kansendossier: brengt het ons innovatie Elske Bosma (Rijkswaterstaat)
Bij 11 Best Value projecten die Rijkswaterstaat afgelopen jaren op de markt heeft gezet zijn in totaal 36 kansen aangeboden door de winnende inschrijvers. Hiervan zijn er 10 daadwerkelijk tot uitvoering gekomen. Graag gaan wij in gesprek met andere opdrachtgevers en met de marktpartijen over de volgende vragen:

·       Wat vinden jullie van deze metrics van RWS?

·       Hebben jullie vergelijkbare metrics? laat ze zien tijdens deze sessie!

·       Hoe zouden we meer (innovatie) uit het kansendossier kunnen halen?

 11.00 – 12.30 2.5 Het project voorbij: de verankering van Best Value bij Opdrachtgevers Wencke Heijblok & Johannes Hiemstra (Best Value Group)
De Best Value Group heeft bij verschillende opdrachtgeversorganisaties ervaring opgedaan met het verankeren en implementeren van Best Value in een organisatie (voorbij een project). Twee adviseurs van de Best Value Group reflecteren samen met een aantal opdrachtgevers in een paneldiscussie op hun lessons learned (wat ging goed, wat kan beter) en gaan in op vragen als: Hoe sluit Best Value aan bij de marktvisie? Hoe haak je projectmanagement aan en leg je je focus op de business of op de inkopers? Voor iedereen die Best Value wil borgen in een organisatie.
 11.00 – 12.30 2.6 BVP-dienstverlening resultaten van de uitvoering Jan Hutten (Van Hes Projectmanagement)
In deze sessie worden de resultaten van een Best Value project gepresenteerd. Het betreft een koffie levering waarbij de winnende leverancier zijn prestaties wekelijks heeft bijgehouden in de Weekly. Dat maakt dat dominant wordt aangetoond wat de afwijkingen zijn, wie verantwoordelijk is en wat de impact is.
 11.00 – 12.30 2.7 Next Step Best Value ketensamenwerking Albert Mulder en Erik van den Boogaard
    Bij geïntegreerde contracten in Best Value projecten is de combinatie de expert. Dit stelt hoge eisen aan de samenwerking binnen de combinatie, zowel in de sfeer van cultuur alsook structuur.
In onze sessie leren wij u hoe het waarde perspectief van uw keten optimaal gerealiseerd kan worden door de unieke behoeften, situatie en ketenkenmerken eenduidig te beschrijven.
De Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking heeft daarvoor de gelaagde, adaptieve en dynamische Modelcontracten KetenSamenWerking ontwikkeld.
Deze innovatieve contractmodellen zijn na goed te zijn getest op 12 oktober 2016 op de Nyenrode Business Universiteit gelanceerd.
Er zijn twee varianten: 1. de opdrachtgever maakt onderdeel uit van de keten, en 2. de opdrachtgever staat buiten de keten.
Wij gaan graag met de deelnemers in gesprek over de toepasbaarheid en toegevoegde waarde van beide contractmodellen juist in Best Value projecten.Enkele reacties van de aanwezigen op Nyenrode:

  • Deze contractmodellen zijn absoluut innovatief;
  • Dit contract is mogelijk hét Best Value Contract;
  • Wat deze Netwerkgroep realiseerde is 100% MVO, zeker nu iedereen de contractmodellen direct en kosteloos kan downloaden en toepassen;
  • Wij als top bouwbedrijf (top 5) van Nederland hebben het contract waarbij de opdrachtgever onderdeel is binnen de keten succesvol toegepast én
  • Vertrouwen kan je niet contracteren, wel het proces!
12.30 – 13.30 Lunch  
13.30 – 15.00 Parallelle sessies serie 3  
 13.30 – 15.00 3.1 Projectsucces verzekeren Gard van Hulzen (Kragten) en Laurens Ebberink (RWS)
Wat is er nodig voor een succesvol (BV) project? Wat leert het verleden ons voor een succesvolle projecttoekomst?

Bij het RWS project “Ruimte voor de Rivier Hemelrijkse Waard” is uitgebreid stilgestaan bij het waarom van het succes. Wat maakt dat dit driejarige project (WRR > 9,5) succesvol? Aan de orde komt:

·       De Projectdoelstellingen en de contractvoorbereiding van de opdrachtgever; is het ooit goed genoeg? Waar zitten de valkuilen?

·       De expert is gekozen! Maar hoe verloopt de samenwerking? De teams gaan pas in de concretiseringsfase kennismaken of kennis maken? We bespreken team-samenstelling, prestatiemeten, gedragsverandering maar ook interventies.

·       In Best Value wordt een risico gezien als een mismatch tussen verwachting en realiteit.  Eén van de kernvragen in een Best Value-traject is: Kan de aanbieder alle risico’s identificeren en zo beheersen om de gevolgen te minimaliseren? Uitgangspunt hierbij is dat de leverancier als expert de betere informatie heeft en de risico’s dus beter kan managen. Is het aanwijzen van de (project-)expert als expert in risicomanagement niet een risico op zich?

·       Het traditionele inkoopmodel draait te veel om wantrouwen en leidt tot suboptimale resultaten. Met Best Value zetten we in op een ander benadering. Is het dan niet vreemd dat we middels een standaard modelcontract  vooral  onze relatie juridisch verankeren? Kan en moet het anders?

·       Welke tips&trics verzekeren het succes van toekomstige projecten?

 13.30 – 15.00 3.2 Best Value Argumentatie: Een innovatieve handreiking uit de argumentatieleer voor inschrijvers en beoordelaars Leon Laury (Rijkswaterstaat)
Bij elke aanbesteding bestaat het risico van interpretatieverschillen tussen aanbesteder en inschrijvers: Hoe heeft de aanbesteder het bedoeld? Hoe heeft de inschrijver dat opgevat? Hoe hebben de beoordelaars het begrepen? Tussen uitvraag, inschrijvingen, beoordeling en contract blijkt tekstinterpretatie vaak lastig voor betrokkenen. Ook bij Best Value is dit een uitdaging, ondanks ondersteuning van de methodiek en inschrijvingsformats.

Argumentatieleer biedt een innovatieve uitweg uit interpretatieverschillen bij Best Value. Middels een eenvoudig argumentatiemodel is de gewenste structuur van Best Value inschrijvingen en interviews gemakkelijker te herkennen. Ik presenteer dit instrument en pas het toe vanuit de perspectieven van inschrijvers en beoordelaars. Ik illustreer en toon aan met prestatie-informatie hoe het argumentatiemodel helpt bij het opstellen en interpreteren van prestaties, aanpakbeschrijvingen en onderbouwingen. We gaan actief oefenen met het beoordelen van de argumentatie van een fictieve inschrijving.
De track wordt gegeven door Leon Laureij, A-gecertificeerd Best Value adviseur bij Rijkswaterstaat en gepromoveerd in de argumentatie van aanbestedingen.

 13.30 – 15.00 3.3 Hoe je in 5 stappen expertise binnen je organisatie kunt optimaliseren zodat kosten dalen en prestaties significant verbeteren. Anneke van Abeelen en Niels Verlaan (Best Value Experts)
Wat we in de praktijk zien is dat organisaties pogingen doen intern expertise te maximaliseren. Voorbeelden hiervan zijn grote (bid)teams opleiden in Best Value, veel personen bij een Best Value tender betrekken. Dit kost veel geld en geeft matig resultaat.  Ook worden de beste medewerkers (experts) als sleutelpersoon onnodig de hele contractduur ingezet op projecten. Het gevolg is gedemotiveerde of overbelaste experts (lees: nóg minder resultaat). Vervolgens zien we dat er is meer omzet (of budget, bij overheidsorganisaties) nodig om fouten te herstellen. Het antwoord op (faal)kostenverlaging en prestatieverbetering ligt in expertise identificeren en optimaliseren. De sprekers vertellen je graag hoe je dit in 5 stappen kunt doen.
13.30 – 15.00 3.4 Toepassing en implicaties van het ‘Johari-window’ op de Best Value aanpak Antal Hartman (Iv-Infra b.v.) en Sander Groebe (Movares)
Het Johari-window is een model uit de psychologie dat inzicht geeft in de rol van kennis en informatie binnen relaties. Het model geeft aan dat niet alle informatie over jou(w organisatie / aanbieding) bekend is bij de ander, maar óók niet bij jouzelf.
Het Johari-window geeft handvatten om na te denken over dominante informatie, de implicaties van het delen van informatie én toont aan dat niet alle informatie gedeeld kán worden. Het model biedt een interessant beeld op de interviews bij de beoordeling. Daarnaast is het model relevant tijdens de concretiserings- en uitvoeringsfase. In deze sessie gaan we samen op zoek naar de overeenkomsten en tegenstellingen tussen het Johari-window en de Information Measurement Theory (IMT) op gebied van informatiedelen alsmede de implicaties voor de Best Value aanpak.
Deze sessie is nuttig voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer en is relevant voor zowel de aanbiedingsfase, de beoordeling van aanbiedingen, de concretiseringsfase, als de uitvoeringsfase.
 13.30 – 15.00 3.5 Hoe weet ik of een ‘Best Value aanbesteding’ eigenlijk wel een Best Value aanbesteding is (en voorkom ik een rechtszaak)? De Best Value principes en toepassingen van de ‘BV Quality Checklist in Procurement’  Jorn Verwey (Trees with Character)
Met de toenemende bekendheid van Best Value Procurement (BVP) en de daarmee behaalde resultaten, worden steeds meer ‘hybride’ vormen van BVP en traditionele aanbestedingen onder de vlag van BVP in de markt gezet. Daar waar de principes waarop BVP is gebaseerd worden losgelaten, kan dit tot verwarring leiden bij inschrijvende partijen, als ook tot teleurstellende resultaten voor de aanbestedende partijen. Uiteindelijk zal dit de verdere proliferatie van BVP negatief beïnvloeden. Maar daar waar hybride aanbestedingsvormen niet te vermijden zijn, hoe kan een inschrijver (en of aanbestedende partij) bepalen of een aanbesteding aan de BVP-principes beantwoordt? En wat zijn deze principes eigenlijk?

In deze workshop wordt de ‘Best Value Quality Checklist in Procurement’ (opgesteld door Jorn Verweij i.s.m. Dean Kashiwagi) eerst geïntroduceerd, waarna aan de hand van gedocumenteerde (hybride) BVP-gerelateerde rechtszaken, als ook van door deelnemers ingebrachte voorbeelden, de principes en de werking van de Checklist wordt gedemonstreerd.

In de workshop krijgen deelnemers een beschrijving van een rechtszaak om deze kort (aan hand van de principes) te analyseren. Wat ging er fout? Welk principe werd losgelaten? Mag dit een BVP-aanbesteding genoemd worden? Wat zou gewijzigd moeten worden?

Er zijn meerdere rechtszaken gepubliceerd, maar deelnemers (als inschrijver of als aanbestedende partij) worden hierbij van harte uitgenodigd vooraf zelf een stukje tekst uit de praktijk voor bespreking aan te leveren. Dit kan tekst zijn uit een BVP-aanbestedingsleidraad, een aankondiging, of ook hoe (met welke aanpassing) men voornemens is een aanbesteding als BVP in de markt te zetten.

Het artikel ‘Introducing the Best Value Quality Checklist in Procurement’ is te lezen en als PDF te downloaden op treeswithcharacter.com/publications

13.30 – 15.00 3.6 Circulaire maatschappij en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) het beste te bereiken d.m.v. Best Value? Pauline van Norden Gemeente Gouda), Thea Smid en Coos Koster (Coos Koster Consultancy)
Circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) zijn aspecten die in Nederland steeds meer aan populariteit winnen. En dat is logisch, want om Nederland en de wereld ook leefbaar te houden voor onze (klein)kinderen moet het roer om. We zijn daar steeds meer van overtuigd, maar hoe geven we daar nu in de praktijk vorm en inhoud aan? Inkoop speelt een belangrijke rol in deze maatschappelijke opgave (transitie?). Hiervoor is wel een andere manier van denken en dus ook een andere manier van inkopen nodig.

Circulair en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vraagt in de eerste plaats om een goede ketensamenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemers en leveranciers. Daarbij is van alle partijen een proactieve en oplossingsgerichte houding noodzakelijk. Daarnaast hebben alle partijen voldoende bewegingsruimte in de gehele keten nodig.

De Best Value-methode leent zich bij uitstek voor het uitvragen èn realiseren van deze innovatieve opgaven. Dit komt doordat binnen de Best Value-methode vanaf het begin geïnvesteerd wordt in de totale keten. Daarnaast wordt er optimaal gebruik gemaakt van de expertise van de opdrachtnemers en leveranciers door de proactieve en oplossingsgerichte houding van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Alle kansen, risico’s en beheersmaatregelen worden gedurende het gehele inkoop- en realisatieproces continue in kaart gebracht. Zowel Circulariteit, MVI als Best Value vereist zeker geen ‘achteroverleun’-mentaliteit.

In deze sessie worden o.a. behandeld:

·       Wat wordt bedoeld met Circulariteit en MVI

·       Welke opdrachtgevers, projecten en resultaten zijn bekend

·       Wat betekent e.e.a. voor opdrachtgevers en opdrachtnemers en welke ervaringen zijn er ‘in het veld’.

·       Praktijkervaring: Kantoorinrichting en verzorgen tentoonstellingen Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) te Amersfoort

 13.30 – 15.00 3.7 Q&A clarification and execution phase Dean Kashiwai (KSM – Arizona State University)
15.00 – 15.30 Pauze  
15.30 – 17.00 Parallelle sessies serie 4  
4.1 Closed Session Dean Kashiwai (KSM – Arizona State University)
 15.30 – 17.00 4.2 Hoe weet ik of een ‘Best Value aanbesteding’ eigenlijk wel een Best Value aanbesteding is (en voorkom ik een rechtszaak)? De Best Value principes en toepassingen van de ‘BV Quality Checklist in Procurement’ Jorn Verwey (Trees with Character)
Met de toenemende bekendheid van Best Value Procurement (BVP) en de daarmee behaalde resultaten, worden steeds meer ‘hybride’ vormen van BVP en traditionele aanbestedingen onder de vlag van BVP in de markt gezet. Daar waar de principes waarop BVP is gebaseerd worden losgelaten, kan dit tot verwarring leiden bij inschrijvende partijen, als ook tot teleurstellende resultaten voor de aanbestedende partijen. Uiteindelijk zal dit de verdere proliferatie van BVP negatief beïnvloeden. Maar daar waar hybride aanbestedingsvormen niet te vermijden zijn, hoe kan een inschrijver (en of aanbestedende partij) bepalen of een aanbesteding aan de BVP-principes beantwoordt? En wat zijn deze principes eigenlijk?

In deze workshop wordt de ‘Best Value Quality Checklist in Procurement’ (opgesteld door Jorn Verweij i.s.m. Dean Kashiwagi) eerst geïntroduceerd, waarna aan de hand van gedocumenteerde (hybride) BVP-gerelateerde rechtszaken, als ook van door deelnemers ingebrachte voorbeelden, de principes en de werking van de Checklist wordt gedemonstreerd.

In de workshop krijgen deelnemers een beschrijving van een rechtszaak om deze kort (aan hand van de principes) te analyseren. Wat ging er fout? Welk principe werd losgelaten? Mag dit een BVP-aanbesteding genoemd worden? Wat zou gewijzigd moeten worden?

Er zijn meerdere rechtszaken gepubliceerd, maar deelnemers (als inschrijver of als aanbestedende partij) worden hierbij van harte uitgenodigd vooraf zelf een stukje tekst uit de praktijk voor bespreking aan te leveren. Dit kan tekst zijn uit een BVP-aanbestedingsleidraad, een aankondiging, of ook hoe (met welke aanpassing) men voornemens is een aanbesteding als BVP in de markt te zetten.

Het artikel ‘Introducing the Best Value Quality Checklist in Procurement’ is te lezen en als PDF te downloaden op treeswithcharacter.com/publications

 15.30 – 17.00 4.3 Best Value= faciliteren van samenwerking? Guido Koreman (STERK)
Om samen over de finish te komen, ofwel een project of contract succesvol af te ronden, is samenwerking zeer belangrijk. Die samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt in de uitvoering vaak voor uitdagingen te staan (die bovendien veel tijd, inspanning en vaak ook nog emoties kosten). De klant laat oplossingen bijvoorbeeld bij voorbaat geheel aan de leverancier over, want hij is de expert. Of leveranciers acteren volledig autonoom terwijl overleg met de klant op zijn plaats is gezien de consequenties voor de kwaliteit, prijs of looptijd van het project. De vraag is: hoe krijg je een betere stroomlijning van die samenwerking?
In een interactieve sessie gaan we op zoek naar de diversiteit van de invulling en de effecten daarvan. Met de aanwezigen inventariseren we welke ervaringen er op dit gebied zijn en wat als “good” of zelfs “best” practise aangemerkt kan worden. Als resultaat zal er een stuk geschreven worden met de bevindingen van de sessie als antwoord op deze vraagstelling. Een echte type A/train de trainer sessie dus.
 15.30 – 17.00 4.4 Nieuwe ontwikkelingen en ervaringen van een Opdrachtnemer met Best Value in ICT Ingrid van Oers en Hans Kateman (KPN)

 

Met Best Value is inmiddels veel ervaring in de utilitaire en facilitaire wereld. In ICT wordt er nog mee geworsteld. Het verschil lijkt te zitten in de balans tussen Build en Run in een project. Een tunnel of fietspad bouw je eenmalig en daarmee is een hoop geld, initiële beslissingen en expertise gemoeid, maar het beheer is daarna redelijk voorspelbaar.  In ICT blijft er sprake van Build tijdens de Run, de ICT-omgeving blijft veranderen na het initiële project en elke verandering is in feite een nieuwe Build. Hoe ga je daar mee om in de projectbesturing, in de selectie en concretisering, en in voorbereiding bij het bepalen van een plafondprijs? Wat betekent dat voor Best Value best practices en welke nieuwe best practices ontstaan er? Op grond van een groot aantal praktijkcases en voorbeelden geven Ingrid van Oers (A+) en Hans Kateman (A), beide werkzaam bij KPN, een beeld.
 15.30 – 17.00 4.5 Prestatie informatie in de bouwsector; hoe maken we de kwaliteit van een bouwproject meetbaar? Marcus van der Ven (RHDHV) en Valentijn de Jong (Scenter)
Binnen Best Value Procurement draait het om Verifieerbare Prestatie Informatie en de dominante aantoonbaarheid van eerder geleverde prestaties. Maar het blijft altijd een grote uitdaging om de juiste gegevens tijdig (en aantoonbaar) beschikbaar te hebben. Om te zorgen dat de kwalitatieve documenten voorzien van de juiste VPI tijdig ingediend kunnen worden bij de klant, is het wijs om al vroeg te starten met het ophalen van de VPI. Door vroeg na te denken over de door jouw geleverde prestaties, heb je niet alleen de juiste gegevens beschikbaar op het moment van indienen, maar ontstaat er ook een inzicht in de eigen prestatie.

Met het inzicht in de eigen prestaties ontstaat een verbeterdrift, met als doel de uiteindelijke kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen. Je wordt op deze manier uitgedaagd om te blijven zoeken naar bijvoorbeeld besparingen, te starten met nieuwe innovaties en te blijven zoeken naar optimalisaties. Steeds weer gericht om een topprestatie neer te zetten. Niet veel anders dan sporters doen om hun eindprestatie te maximaliseren en voor goud te gaan!

In deze track gaan wij gezamenlijk op zoek naar de kern drivers van de bouwsector. Met als doel een eerste beweging te maken richting het breed bijhouden van de juiste prestatie informatie voor de hele Nederlandse bouw. We gaan hierbij in op:

Welke indicatoren geven de kwaliteit van een gebouwd object echt weer?
Hoe creëer je een prestatiedrang in een bouwproject?
Hoe bewegen we de hele sector richting prestatie gedreven, zodat Nederland voorop blijft lopen als een high performing bouwend land?

 15.30 – 17.00 4.6 Welke factoren bepalen de plafondprijs?

 

Jaap de Koning (Witteveen+Bos)
In Best Value kan door de opdrachtgever een plafondprijs worden afgegeven, waarvoor in de theorie verschillende argumenten te vinden zijn. De effectiviteit van de toepassing is onder meer afhankelijk van de juiste hoogte van de plafondprijs. Om die te bepalen is allereerst inzicht nodig in de bepalende onderdelen. In de lezing wordt daarop ingegaan, inclusief een uitzetting over de werking van de plafondprijs in de praktijk.
4.7 The language of metrics Isaac Kashiwagi
When utilizing expertise, it is critical the experts learn to speak using the language of metrics. Often people confuse this with traditional Key Performance Indicators but the language of metrics is much more than a reporting tool. The language of metrics is a method experts use to simplify complex issues, provide transparency and resolve problems. In this workshop, you will learn how the language of metrics can be used by experts to take control of a project and truly be the expert.
4.8 Best Value aanbesteding werpt de vraag op: Weten ingenieurs wat ze presteren?  Marten Klein (Gemeente Amsterdam)
De gemeente Amsterdam heeft Best Value ingezet om een ingenieursbureau te selecteren als samenwerkingspartner voor de gebiedsontwikkeling aan de oost kant van de stad. De aanbesteding heeft ingenieursbureaus uitgedaagd en aan het denken gezet. Welke lessen vallen hier uit te leren.
17.00 – 18.00 Afsluitende conferentie borrel  
© Copyright 2018