Werkgroep Wetenschap en Onderwijs

De werkgroep wetenschap en onderwijs is gericht op het bevorderen en verspreiden van de kennis en kunde op het gebied van Best Value. De werkgroep entameert twee soorten onderzoek:
 • afstudeeronderzoek
  Dit soort onderzoek wordt verricht door studenten in de laatste fase van hun studie. Bij dat onderzoek zijn bedrijven betrokken die hun praktijkcases ter beschikking stellen en op basis daarvan verbeteringen aanbrengen in hun werkwijze. De studenten zorgen er voor dat er een wetenschappelijk fundament onder de wijzigingen van de methodiek ligt.
 • promotie onderzoek
  Een promotie onderzoek duurt in de praktijk zo’n 4 jaar en kan derhalve een onderwerp diepgaand uitzoeken en doorgronden. Ook bij dit soort onderzoek is de praktijk betrokken. De steekproef van betrokken ondernemingen en dito cases maakt dat de resultaten algemeen toepasbaar zijn, breder dan bij een afstudeeronderzoek. Overigens zien we niet zelden dat een promotie onderzoeker gebruik maakt van meerdere afstudeeronderzoeken, ook een vorm van utilizing expertise !
De resultaten van het onderzoek worden verspreid onder de Best Value gemeenschap.
Een geëigend middel daartoe is het organiseren van evenementen. In de afgelopen jaren zijn de volgende evenementen georganiseerd:
 • Parallelle tracks op het jaar congres
 • Academische dagen op de TUdelft, waarbij ook Dean Kashiwagi aanwezig was
 • Presentaties op andere congressen en bijeenkomsten
 • Publicaties, altijd openbaar voor de leden van de vereniging Best Value Nederland
 • Proefschriften
 • Artikelen
 • Boeken
Naast deze vorm van verspreiding wordt de kennis ook ter beschikking gesteld van het onderwijs.
Dat gebeurt door het actief distribueren van bovenstaande kennis naar de leden die het vervolgens kunnen gebruiken in hun opleidingen. Daarnaast zoeken we actief naar docenten in HBO en WO die Best Value in hun onderwijs pakketten gebruiken om zo het gedachte goed te verspreiden onder toetreders in de arbeidsmarkt en daarmee een onderstroom van de toepassing van Best Value te creëren. We werken nu aan een academische variant van het B certificaat.
Mocht je geïnteresseerd zijn in deze werkgroep, neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging, via het contactformulier of mail rechtstreeks maar info@bestvaluenederland.nl
© Copyright 2018