BEST VALUE DEVELOPMENT

De toepassing van Best Value in Nederland verbeteren door juist de methodologie (en/ of de toepassing ervan) ter discussie te stellen, dát is de visie van Best Value Development (BVD).

Het doel hiervan is om een verder ontwikkeld Best Value gedachtegoed en methodologie te bereiken. BVD heeft de ambitie om de plan doe check act cirkel van Best Value rondmaken met Kritische frisdenkers, welke snel data bovenhalen met korte lijnen in hun netwerk.

Deze ambitie willen we waarmaken door het voeren van kritische discussies over de methodologie op basis van data welke door praktijk beoefenaars ter discussie wordt gesteld. Hiervoor agenderen we onderwerpen, hypothesen en ervaringen, waarbij we de resultaten publiceren en delen via sociale media.

De discussies voeren we met frisdenkers uit de praktijk die werken met Best Value (hoeven niet gecertificeerd te zijn). Zij dragen issues (vragen, ervaringen, onvrede, stellingen) aan m.b.t. Best Value waar een (onderzoeks-) vraag en discussie uit naar voren kan komen.

Heb jij vragen, ervaringen, issues, ideeën vanuit je ervaringen met Best Value? Stel en deel ze tijdens de bijeenkomsten!

Voor vragen of aanmelding kun je contact opnemen via info@bestvaluenederland.nl of neem contact op met Marleen.

© Copyright 2018