Certificering

Voor de Best Value professional wordt er in Nederland een certificeringssysteem aangeboden om de kwaliteit van de professional te borgen en te bewaken. Dit certifceringssysteem kent 4 niveau’s (te weten: B, B+, A en A+) waar een certificeringsboard toezicht ophoudt. Het certificeringssysteem is schematische weergegeven in de figuur hiernaast.

Best Value B

Het Best Value B-certificaat is een deelnamebewijs aan een training van tenminste 5 dagedelen gegeven door een trainer die in het bezit is van een A-certificering namens een licentiehoudende partij. Mocht de kandidaat een training hebben gevolgd welke aan deze eisen voldoet dan krijgt hij of zij automatisch het Best Value B certificaat.

Mocht u interesse hebben in een 2 daagse training welke u het Best Value B certificaat oplevert zoekt u dan vooral rechtstreeks contact met een van de licentiehouders. Vanuit het Collectief van Nederlandse Licentiehouders bieden NEVI of Best Value Europe deze trainingen aan.

Best Value B+

Het Best Value B+ certificaat ontvangt een kandidaat die met succes het B+ examen afgerond heeft en reeds in het bezit is van het Best Value B certificaat.

Mocht u interesse hebben in deelname aan het B+ examen neemt u dan vooral contact op met het Collectief van Nederlandse Licentiehouders. Er zijn vaste examendata beschikbaar, kijk voor deze data vooral bij evenementen, maar u kunt ook een inidivuele afspraak maken in overleg. Let op: deelname aan het examen brengt kosten met zich mee: €65,- excl. BTW per deelname (€78,65 incl BTW).

Mocht u interesse hebben in een voorbereidende training neemt u dan rechtstreeks contact met een van de licentiehouders. Vanuit het Collectief van Nederlandse Licentiehouders bieden NEVI of Best Value Europe deze trainingen aan.

Best Value A

Het Best Value A certificaat toetst, naast theoretische kennis, ook de praktijkervaring van de kandidaat. Daartoe schrijft de kandidaat een paper waarin hij of zij reflecteert op zijn ervaringen met het toepassen van Best Value in de praktijk en wordt een interview met de kandidaat afgenomen door de Certification Board.

Het Best Value A certificaat is voor kandidaten in het bezit van het B+ certificaat en tenminste één afgerond project waarover het paper geschreven kan worden.

Mocht een kandidaat op willen gaan voor zijn of haar A certificering dan krijgt hij of zij, na toelating tot de certificering, een member uit de certificeringsboard toegewezen. Met deze boardmember spart de kanidaat over het paper dat geschreven dient te worden en de boardmember reviewt het paper gedurende het schrijven twee maal.

Zodra het paper op voldoende niveau is wordt het paper besproken en geevalueerd door de gehele Certification Board. Op basis van deze review meeting worden verdiepingsvragen voorbereidt welke de kandidaat tijdens een interview, met de certification board, dient te beantwoorden.

Mocht u interesse hebben in deelname aan het A examen neemt u dan vooral contact op met het Collectief van Nederlandse Licentiehouders. Er zijn vaste examendata beschikbaar op centrale plaatsen in Nederland. Kijk voor deze data vooral bij evenementen. Let op: deelname aan het examen brengt kosten met zich mee: €265,- excl. BTW per deelname (€320,65 incl. BTW).

Best Value A+

Kandidaten met het Best Value A+ certificaat zijn in staat om de Best Value principes toe te passen en ook over te dragen aan anderen. De kandidaat mag zich daarom een gecertificeerd trainer in Best Value noemen.

Op dit moment bereikt een kandidaat het A+ niveau als hij in bezit is van het A certificaat en jaarlijks actief participeert en bijdraagt aan het Train-the-Trainer congres in Nederland. Elk jaar wordt dit georaniseerd door het Collectief van Nederlandse Licentiehouders in oktober/ november. Voor meer informatie en deelname neemt u vooral contact met ons op en houdt de data onder evenementen in de gaten.

Let op: deelname aan het Train-the-Trainer congres brengt kosten met zich mee.

© Copyright 2018