Best Value Verdieping Seminar (VOL!)

Het maximum aantal deelnemers is bereikt, aanmelden voor dit seminar is helaas niet meer mogelijk. Wil jij volgend jaar voorrang en een vroege uitnodiging, dan horen we het graag! Geef dit door via ons contactformulier.

Op 9 en 10 oktober 2017 organiseren de Nederlandse Best Value Licentiehouders in samenwerking met RWS, NS en Best Value Nederland het eerste Best Value Verdieping Seminar.

Door met elkaar de verdieping op te zoeken in diverse cases die zowel de filosofie als de methodiek raken, willen we de deelnemers de mogelijkheid bieden om van en met elkaar te leren. Tevens  beogen we de onderlinge samenwerking in de Best Value community in Nederland te stimuleren en de verdere ontwikkeling van de Best Value Aanpak in Nederland op basis van praktijkervaringen vorm te geven.

Graag nodigen wij jou uit voor deelname aan dit eerste Best Value Verdieping Seminar. Deze uitnodiging is persoonlijk, waarbij je één introducee mee kunt nemen. Om de doelstelling van dit seminar te bereiken wordt verwacht dat de introducees beschikken over een kennis en ervaringsniveau dat gelijk staat aan het A certificaat. In totaal zijn er 48 plaatsen beschikbaar, waarvan maximaal 16 voor introducees.

Organisatie

Het Best Value Verdiepingsseminar wordt georganiseerd door NS Group, Rijkswaterstaat, NEVI, Best Value Europe, Best Value Group, Scenter, Mars Inkoopadvies, Best Value Experts Academy, TU Delft en de Vereniging Best Value Nederland. Het programma is samengesteld met inbreng van Dean Kashiwagi.

Deelname

Het aantal deelnemers van het Best Value Verdiepingsseminar is beperkt tot maximaal 48 personen op basis van “first come, first serve”. Hierbij het programma start met een optioneel deel “The Story of Best Value” door Dean Kashiwagi. Hierbij zal Dean vertellen hoe het gedachtengoed van Best Value is ontstaan en welke consequenties dat had en heeft voor zijn persoonlijk leven. Dit gedachtengoed is de filosofie achter de Best Value Aanpak en is derhalve belangrijk voor het goede begrip. Het aantal deelnemers voor dit programmaonderdeel is beperkt tot maximaal 16 personen.

Update 13 september: er zijn nog slechts 6 plaatsen beschikbaar!

Programma

Optioneel deel (max 16 deelnemers)

Tijd Beschrijving
  Dag 1: maandag 9 oktober
9.00 9.30 Welkom en introductie “The Story of Best Value”
9.30 12.30 “The Story of Best Value”, het verhaal achter de Best Value filosofie door Dean Kashiwagi

Vast deel (max 48 deelnemers)

Tijd Beschrijving
Dag 1: maandag 9 oktober
12.30 13.30 Ontvangst/registratie en lunch
13.30 14.00 Opening en doel van het verdiepingsseminar
14.00 15.00 Sprint 1: Hoeveel tijd kan (of: mag) de voorbereiding van een Best Value kosten? Wat is het juiste detailniveau van de vraagspecificatie?
15.00 15.30 Plenaire terugkoppeling sprint 1 met Dean Kashiwagi
15.30 16.00 Pauze
16.00 17.00 Sprint 2: Doelstellingen en eisen. In deze sessie bespreken we het dilemma van het opstellen van de juiste doelstellingen. Hoe worden die geformuleerd? Wat zijn goede doelstellingen? Hoe verhouden eisen en randvoorwaarden zich met doelstellingen?
17.00 17.30 Plenaire terugkoppeling sprint 2 met Dean Kashiwagi
17.30 18.00 Pauze en snacks
18.00 19.00 Sprint 3: Hoe kom je tot een “juist” plafondbedrag? Hoe moet je een plafondbedrag formuleren bij diensten? Wat is het effect van een baseline? Hoe gaan we om met contingencies? Wat moet er in het plan zijn afgeprijsd en wat niet? Hoe ga je daar mee om als aanbieder? Wat betekent dat voor de opdrachtgever?
19.00 19.30 Plenaire terugkoppeling sprint 3 met Dean Kashiwagi
19.30 20.00 Borrel
20.00 21.30 Diner
21.30 “Something Special”
Dag 2: dinsdag 10 oktober
9.00 10.00 Sprint 4: Wat is het “juiste” gewicht van wegingsfactoren? In de laatste conferentie in Tempe werd voorgesteld om het risicodossier en het kansendossier tot 5% te beperken. Hoe gaan we hier mee om? Hoe verhouden de wegingsfactoren zich tot de abstractiegraad van de leidraad? Wat zijn de voor- en nadelen van de interviews als apart gunningscriterium?
10.00 10.30 Plenaire terugkoppeling sprint 4
10.30 11.00 Pauze
11.00 12.00 Sprint 5: Oefenen met beoordelen. Best Value gaat over het beoordelen o.b.v. metrics. Hoe verhoudt zich dat met het inzetten van eigen expertise? Wanneer geef je een “4” en wanneer een “6”? Hoe gebruiken we de beoordelingsschaal? En welke schaal is “juist”?
12.00 12.30 Plenaire terugkoppeling sprint 5
12.30 13.30 Lunch
13.30 14.30 Sprint 6: Hoe kom je als aanbieder tot een goede afbakening van de scope (in/out)? En hoe weet je als opdrachtgever voldoende?
14.30 15.00 Plenaire terugkoppeling sprint 6
15.00 15.30 Pauze
15.30 16.30 Sprint 7: Hoe bereik je tot de juiste sfeer/rol? Wat is de balans tussen “goede bedoelingen” versus “het achterste van de tong” laten zien? Wat is de rol van de “klik” en houding en gedrag?
16.30 17.00 Plenaire terugkoppeling sprint 7
17.00 17.30 Terugblik en evaluatie
17.30 18.30 Uitchecken en afscheid met een drankje.

*Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen

Aanmelding en kosten

De kosten voor deelname aan het seminar bedragen (inclusief consumpties, ontbijt, lunches en diner en desgewenst een overnachting op locatie) een bedrag van €750,- per deelnemer voor het vaste plus het optionele deel en €600,- per deelnemer voor alleen het vaste deel. Deze bedragen zijn exclusief BTW.
Let op: je inschrijving is pas definitief wanneer de betaling is ontvangen (first come, first serve!).  De deadline voor jouw aanmelding en betaling van het seminar is 15-08-2017. Daarna wordt de inschrijving ook voor andere (gekwalificeerde) deelnemers opengezet en is jouw deelname niet langer gegarandeerd.

Locatie

De locatie waar het seminar wordt gehouden is de Moorselse Hoeve in Lierop (NB). Dit is een goed geoutilleerde 19e eeuwse voormalige boerderij. Adresgegevens van de locatie volgen na inschrijving evenals een routebeschrijving. De accommodatie is in zijn geheel voor het seminar afgehuurd en biedt daardoor de mogelijkheid om in een intieme en ongedwongen sfeer met elkaar van gedachten te wisselen. De overnachtingsfaciliteiten bestaan uit ruime vierpersoonskamers met eigen badkamer. Mocht je hiervan geen gebruik willen maken dan zijn er verschillende hotels in de nabije omgeving (bv in Someren).

Overig

Heb je vragen over aanmelding en betaling, dan kan je een e-mail sturen naar Jolanda Hoogkamer info@bestvaluenederland.nl.
Meer informatie over het exacte programma en de inhoud van de te voorbereiden cases ontvang je enkele weken voorafgaand aan het symposium. Voor vragen hieromtrent kan je je richten tot Susan van Hes (06-10398537), Valentijn de Jong (06-21545039) of Jeroen van de Rijt (06-50272855).

Voorbehoud

We gaan er gezien het aantal vooraanmeldingen vanuit dat het programma doorgaat. Mochten er onverhoopt toch te weinig deelnemers zijn (<24), dan behoudt de organisatie zich het recht voor om het seminar te annuleren of uit te stellen. Wij stellen je hier uiterlijk 3 weken van te voren van op de hoogte.

We hopen als initiatiefnemers jou in oktober als enthousiaste deelnemer te mogen begroeten!

Tot snel,

Anneke van Abeelen, Sander Bastianen, Susan van Hes, Jeroen Hulsman, Valentijn de Jong, Erik Mars, Paul Oortwijn, Jeroen van de Rijt, Wouter Smits, Daniëla Verheul, Niels Verlaan en Wim de Vries.

 

© Copyright 2018