Best Value Quality Checklist in Procurement

Met de toenemende bekendheid van Best Value Procurement (BVP) en de daarmee behaalde resultaten, worden steeds meer ‘hybride’ vormen van BVP en traditionele aanbestedingen onder de vlag van BVP in de markt gezet. Daar waar de principes waarop BVP is gebaseerd worden losgelaten, kan dit tot verwarring leiden bij inschrijvende partijen, als ook tot teleurstellende resultaten voor de aanbestedende partijen. Uiteindelijk zal dit de verdere proliferatie van BVP negatief beïnvloeden. Maar daar waar hybride aanbestedingsvormen niet te vermijden zijn, hoe kan een inschrijver (en of aanbestedende partij) bepalen of een aanbesteding aan de BVP-principes beantwoordt? En wat zijn deze principes eigenlijk?

De Best Value Quality Checklist is ontwikkeld door Jorn Verweij en Dean Kashiwagi om aan de hand van ‘first principles’ (vanuit IMT/KSM) zowel inkopers als inschrijvers eenvoudig te laten vaststellen of een tender wel of niet beantwoord aan de Best Value methodiek als deze anders is ingericht als in BVA-tekstboeken is beschreven.

De checklist met toelichting vind je in onze kennisbank. Wil je hier meer over weten? Op het 5e Best Value Congres geeft Jorn Verweij van Trees with character een workshop over dit onderwerp.
Tot 24 februari kun je gebruik maken van een vroegboekkorting van € 50, gebruik code earlybird bij je aanmelding.

© Copyright 2018