Best Value College op de TU Delft

best-value-op-de-tu-delftDit jaar is aan de TU Delft het keuzevak aanbesteden van grote infrastructurele projecten gestart. Studenten Construction Management en Engineering (onderdeel van civiele techniek) kunnen dit vak sinds dit jaar volgen.

Het vak richt op de voorbereiding van de aanbesteding van grote infrastructurele projecten. Met ondermeer gastcollege’s vanuit de Noord-Zuid Lijn, Nederlandse Spoorwegen en Rijksgebouwendienst is een brede achtergrond gegeven aan het thema aanbesteden. Natuurlijk kan hierbinnen Best Value Procurement niet ontbreken en zijn studenten geconfronteerd met interviews, dominante prestatie-informatie en risicodossiers.

Tijdens de collegereeks worden de studenten uitgedaagd om zelf na te denken over ‘hoe zij zelf een groot infrastructureel project zouden aanbesteden’ en ‘waarom ze dat op die manier zouden doen’. Hiervoor kiezen zij een project wat eventueel in de toekomst uitgevoerd zou kunnen worden en maken hiervoor een fictieve uitvraag aan de markt.Best Value Procurement wordt door veel van de groepen studenten gekozen als ideale manier om een geschikte aanbieder te vinden voor het project. Zo zien de studenten ondermeer mogelijkheden om Best Value in te zetten bij de ‘versterking van de Afsluitdijk’ en ‘ontwikkeling van de Zuidasdok’.

Het vak zal volgend jaar een vervolg krijgen en dan weer worden gegeven door prof. Sicco Santema (TU Delft), prof. Marleen Hermans (TU Delft) en Valentijn de Jong (Scenter).
© Copyright 2018