A-certificering

Het A-Certificaat is het bewijs dat je als individu in staat bent een traject volgens de Best Value aanpak zelfstandig van A tot Z te volbrengen. Belangrijk onderdeel voor het behalen van het certificaat is het schrijven van een paper over tenminste één recent afgerond Best Value project/proces. Aan het begin van het examen presenteer je je bevindingen aan de Certification Board.

Voorwaarde
B-certificaat afgegeven door een licentiehoudende partij*.

Wat wordt van de kandidaat verwacht?

De kandidaat moet een publiceerbaar artikel aanleveren over een (of meer) Best Value traject(en).
Kandidaat moet tijdens de Certification Board meeting een presentatie geven van 5 minuten waarin hij de in zijn ogen belangrijkste Best Value bevindingen presenteert.
Aansluitend volgt een Q&A van 15 minuten, waarin de kandidaat vragen van de Board members over de presentatie of de paper beantwoordt.

Inhoud paper

De paper moet minimaal bevatten:

Een publiceerbaar artikel waarmee je aantoont in staat te zijn zelfstandig een Best Value traject te begeleiden aan de inkoopkant of de verkoopkant. Dit artikel kan een bepaald BV aspect nadrukkelijk belichten, maar kan ook een casebeschrijving zijn zoals die in het boek Prestatieinkoop staan.
Inkoopkant: een beschrijving van het inkoopproces en het trainingstraject. De onderliggende documenten (bijv. inkoopplan, inschrijvingsleidraad etc.) moeten daarbij als bijlage worden aangeleverd.
Verkoopkant: een beschrijving van het inschrijvingsproces en het trainingstraject. De onderliggende documenten (bijv. visie-/propositiedocument, inschrijvingsdocument etc.) moeten daarbij als bijlage worden aangeleverd
Een beschrijving van de resultaten in de uitvoering inclusief onderliggende documenten (WRR, rapportages); performance indicatoren met betrekking tot de originele projectdoelstelling(en). (dit mag in het artikel of in de bijlagen staan).
Een reflectie op het inkoopproces / inschrijvingsproces:
Dit gaat om een reflectie op de toepassing van de Best Value aanpak vanuit inkoop- of verkoopkant bezien, waarbij tevens aandacht is voor de achterliggende filosofie (IMT/KSM).
Een reflectie op de resultaten in de uitvoering en de relatie met de Best Value aanpak:
Dit gaat om een reflectie op de resultaten in de uitvoering: waar ben je in de uitvoering tegenaan gelopen en hoe verhoudt zich dat tot de Best Value aanpak. Ook hier wordt van de kandidaat verwacht dat er aandacht is voor de achterliggende filosofie (IMT/KSM).

De paper bestaat uit maximaal 3500 woorden (exclusief bijlagen).

Beoordelingskader board

De kandidaat toont met zijn/haar paper en antwoorden aan in staat te zijn zelfstandig een Best Value traject te begeleiden/volbrengen.
De kandidaat toont commitment aan de Best Value aanpak.
De kandidaat is in staat een relatie te leggen tussen de Best Value aanpak (PIPS) en de achterliggende filosofie (IMT/KSM)

Buddy

Tijdens je traject kun je met inhoudelijke vragen terecht bij een buddy. Bij aanmelding kun jij je voorkeur voor een buddy aangeven. Op basis van de capaciteit en planning wordt bekeken wie je buddy wordt, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met je voorkeur.

Workflow
De workflow van he certificeringsproces ziet er als volgt uit:

Actie Week dagen
Presentatie voor de Certification Board 0
Stukken naar Certification Board buddy -1 -7
Go No / Go door buddy buddy -1 -7
Finale stukken naar buddy kandidaat -2 -7
Eerste review door buddy buddy -3 -7
Concept stukken naar buddy kandidaat -4 -7
Instructie naar kandidaat (MDC) buddy direct na toewijzing
Toewijzing buddy systeem
Aanmelding door kandidaat kandidaat

Register A-gecertificeerden

Als je slaagt voor je A-certifcaat dan wordt je opgenomen in het openbare register van Best Value A certificaathouders op de website Best Value Nederland en van PBSRG (Performance Based Studies Research Group).

Kosten certificering
Voor het inschrijven voor een A-certificering Examen worden vanaf 25 november 2016 kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 265,- per kandidaat (exclusief BTW) en is inclusief 1 hertentamen. Hier vind je uitleg over de kosten en de voorwaarden.

Data 2018
12 juni 2018
1 oktober 2018
Per datum zijn er 6 plekken beschikbaar. Je aanmelding is geldig als je aanvraag en betaling via de website hebt verstuurd.

* De licentiehouders in Nederland zijn NEVI, RISNET, TU Delft, Scenter, Mars Inkoopadvies en Best Value Europe.

Volgende event: Certification board 12 juni 2018

Meer informatie

Volgende event: Certification board 1 oktober 2018

Meer informatie

© Copyright 2018